Státní dotace a programy podpory

Nabídka podpůrných programů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z dalších zdrojů – malé a střední podniky, regionální rozvoj, cestovní ruch, podpora bydlení. Zvláštní rubrika je věnována programu Zelená úsporám. Rubrika je průběžně doplňována o další informace.

 • Malé a střední podniky

  Nabídka podpůrných programů pro malé a střední firmy, které jsou financované ze státního rozpočtu ČR.

 • Zemědělství

  Podpora zemědělství z prostředků státního rozpočtu ČR, v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie i z jiných zdrojů.

 • Zelená úsporám

  Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

 • Výzkum a vývoj

  Nabídka podpůrných programů pro oblast výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu ČR.

 • Podpora bydlení

  Nabídka podpůrných programů pro oblast rozvoje bydlení financovaných ze státního rozpočtu ČR. Podpora je relizována zejména prostřednictvím programů podpory bydlení MMR a SFRB a prostřednictvím programu PANEL.

Související informace

 • Státní podpora exportu

  Ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry (, ČEB, EGAP, zastupitelské úřady). Základní dokumenty proexportní politiky ČR.

 • Regionální informace

  Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR, regionů soudržnosti, kontakty na regionální kanceláře institucí, aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky, ...