Státní finance

Informace týkající se státní měny, státního rozpočtu a obecně státní pokladny České republiky. Další texty týkající se finanční kontroly, pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, hospodaření s majetkem státu či privatizace majetku státu.

Ústředním orgánem státní správy pro státní finance je Ministerstvo financí. Do jeho působnosti spadá státní rozpočet a státní závěrečný účet republiky; státní pokladna ČR; finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Kontakt:

Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
tel.: +420 257 041 111
e-mail: podatelna@mfcr.cz
internet: www.mfcr.cz

Podávat žádost o informace na MF ČR lze pomocí: