Právo duševního vlastnictví

Platné, navrhované či novelizované zákonné normy související s problematikou průmyslového a duševního vlastnictví. Rubrika obsahuje rovněž texty komentující dopady těchto norem např. na autorské právo, na poskytování licencí nebo na registraci průmyslových vzorů, patentů, vynálezů, užitných vzorů a ochranných známek.