Právo v podnikatelské praxi

Dokumenty jsou věnovány praktickým aspektům příslušné právní problematiky. Jsou psány s cílem poskytnout podnikatelům potřebné informace pro řešení běžných podnikatelských situací a to bez ohledu na konkrétně dotčené oblasti práva. Články obsahují příklady, vzory a tipy.