Inovace

Výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) z pohledu potřeb podnikatelů. Informace o globálních trendech i možných zdrojích financování v oblasti VaVaI. Rubrika dále informuje o možnostech spolupráce podniků s vědecko-výzkumnými institucemi, úspěšných transferech technologií nebo příkladech dobré praxe.