Regionální informace

Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR a uspořádání regionů soudržnosti. Aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky i kontakty na regionální kanceláře důležitých institucí.

Rozvoj regionů

Rubrika je věnována dokumentům s regionální problematikou, které mají celorepublikovou platnost, jako například dokumenty týkající se rozdělení území ČR na tzv. regiony soudržnosti NUTS II, které jsou zásadní pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Naopak informace o programech a výzvách, které lze využít pouze v konkrétním kraji, naleznete v rubrikách jednotlivých krajů spolu s dalšími zajímavými krajskými informacemi.