O portálu

Popis projektu. Cíle. Partneři projektu. Přínosy pro podnikatele.

Proč portál ProPodnikatele.cz?

Prvotním impulsem pro vznik portálu ProPodnikatele.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

Zkušenosti z ekonomicky vyspělých zemí ukazují, že sdružením, utříděním a prezentací informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě (na internetu) lze výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál ProPodnikatele.cz.

Realizaci portálu ProPodnikatele.cz. zajišťuje od roku 2001 agentura .

 

Pro koho je portál určen?

 • Pro začínající podnikatele je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele.
 • Pro informačně pokročilé podnikatele jsou vytvářeny kanály pro elektronickou výměnu dokumentů ve vztahu stát - podnikatel (formulář vyplníte na svém počítači a odešlete přes internet na úřad).
 • Pro zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. Portál integruje a zprostředkovává společnou nabídku služeb státu v zahraničí, tedy servis firmám od všech zástupců státu v oblasti exportu a investic. Rovněž pak přinášíme informace o jednotlivých zemích zpracovávané a aktualizované teritoriálními manažery.
 • Pro novináře přinášíme informace z trhů, zpětnou vazbu ze strany podnikatelů týkající se existujících či připravovaných směrnic v ČR i EU, či přehled o zajímavých rozhovorech a akcích.
 • Pro zahraniční podnikatele poskytujeme cizojazyčné informace o podmínkách podnikání, investic a příležitostech obchodu s českými podniky.
 • Pro širokou podnikatelskou veřejnostzpracováváme informace z veřejné správy a dalších institucí.

Hlavní služby portálu

Hledám formuláře na internetu
Místo přepisování dat na papírový formulář umožňujeme vyplnit a pracovat s garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí přes internet či offline na PC. Celá aplikace je připravena na odesílání dat formulářů přímo na kompetentní úřady – tzn. vyřídit online. Další informace naleznete v podrobné nápovědě k aplikaci Formuláře.

Hledám podporu a dotaci pro své podnikání
Služba Podpory, dotace obsahuje rozsáhlou databázi dotací z evropských fondů a ze státního rozpočtu ČR. Dále jsou zde k dispozici podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Hledám zahraničního odběratele pro své výrobky
Databáze obsahuje aktuální zahraniční poptávky ze všech zdrojů státní správy. Vyhledávání v databázi zahraničních poptávek je možné podle třídy celního sazebníku, podle jednotlivých oblastí, časového rozmezí a nechybí ani možnost vyhledávání podle klíčového slova. Každý týden se v databázi objeví několik desítek nových poptávek.

Chci se zúčastnit seminářů, konferencí, obchodních misí či jiných akcí
Kalendář akcí obsahuje podrobný přehled domácích i zahraničních veletrhů, seminářů, konferencí či obchodních misí. Databáze nabízí rozsáhlé možnosti vyhledávání i dostatečně širokou bázi záznamů. V Kalendáři lze vyhledávat dle organizátora akce, dle zaměření (okruhu akce), podle data konání nebo na základě klíčových slov.

Hledám návod, jak postupovat při styku s úřady
Databáze "životních situací podnikatele" obsahuje příslušnými autoritami verifikované a průběžně aktualizované návody pro jednotlivé procesy životního cyklu podnikání. Návody jdou často napříč běžnými agendami úřadů a institucí. Najdete zde například průvodce založením různých forem živnosti, založením společnosti, zřízením ochranné známky či exportním pojištěním.

Přehled vývoje návštěvnosti portálu ProPodnikatele.cz
Návštěvnost webových stránek je jedním z důležitých ukazatelů kvality konkrétní webové prezentace.

Rozvoj portálu (projekt v rámci IOP)

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integračního operačního programu (IOP) v rámci projektu č. CZ.1.06/1.1.00/07.06380, název projektu: Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (ProPodnikatele.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS do 31. 8. 2013.

IOP EU

Rozvoj portálu (projekt v rámci OP LZZ)

V období 10/2009 - 09/2010 byl realizován projekt "Analýza projektového záměru Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export ProPodnikatele.cz". Výstupem projektu byly tři analytické studie (studie proveditelnosti, technická analýza a benchmarking obdobných portálů), které měly za cíl zmapovat východiska a směry dalšího rozvoje portálu.

Výstupy ke stažení:

Benchmarking obdobných portálů v EU

Brožura - technická analýza + benchmarking

Leták - technická analýza + benchmarking

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Po obsahové stránce chceme zastřešit a propojit témata a oblasti, které jsou nyní stále zveřejňovány státem roztříštěně na několika místech. Portál tedy není jen rozcestníkem, ale také garantem postupů a návodů, které propojují jednotlivé instituce, společnosti a informační kanály.

 • Export
  Veškeré zahraničně-obchodní informace z oficiálních i soukromých zdrojů budou ještě více soustředěny na portálu ProPodnikatele.cz. V přehledné struktuře získáte přehled o společné nabídce služeb státu v zahraničí.
 • Evropská unie
  Portál nabídne informace, služby a kontakty soustředěné zejména na příležitosti ve veřejných zakázkách vypisovaných EU a dotace z fondů EU. Zaměří se na konzultace v oblasti změn pravidel obchodování v EU či pomoc při řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES, dále na stávající či navrhovanou legislativu včetně zpětného ohlasu firem a na informace a výstupy při prosazování a formování obchodně-politických pozic ČR.
 • Prezentace ČR v zahraničí
  Portál a jeho nové cizojazyčné verze budou vizuálně a informačně podporovat aktivity vedoucí k budování pozitivní image ČR v zahraničí, jako velice důležité podpory exportérů.
 • Aplikace Formuláře a další on-line služby
  Čas a náklady ušetří databáze nejvíce využívaných formulářů, které budou pravidelně aktualizovány, čímž bude zajištěna jejich platnost a aktuálnost. Formát většiny z nich bude zároveň umožňovat jejich vyplnění přímo ve Vašem počítači.
 • Portál bude dále přinášet informace o aktuálních či mimořádných projektech, které svým významem přesahují rámec jednoho ministerstva či instituce.
 • V rámci služeb a akcí okolo portálu získáte exkluzivní spolehlivé informace přímo od jejich tvůrců. Budete vědět více o aktualitách a službách státu.
 • Technologická a organizační oblast bude rozvíjena tak, aby nově vytvořené databáze ušetřily čas a náklady a abychom zpřístupnili portál pro handicapované uživatele.
 • Automatické propojení portálu s dalšími veřejnoprávními systémy zrychlí zveřejnění nových informací.

Ocenění portálu

 • Günter Verheugen (306 kB) oceňuje vytvoření portálu ProPodnikatele.cz a dává ho za příklad ostatním zemím jako inspiraci pro podporu malého a středního podnikání (2009)
 • Evropská charta pro malé a střední podniky: Portál vybrán mezi nejlepší tzv. „best-practices“ v oblasti „Zlepšení přístupu k online informacím pro MSP“
 • Křišťálová lupa – 4. místo (2008)
 • WEBTOP100  – 3. místo (2010)

Koordinátor a partneři portálu

 

zpět na začátek

Kontakty

Dotazy k projektu

Česká agentura na podporu obchodu/
Dittrichova 1968/21, 128 01 Praha 28

e-mail: dita.sluneckova@czechtrade.cz
e-mail: ondrej.kostik@czechtrade.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Miloslav Marčan – zástupce gestora projektu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
fax: +420 224 852 260
e-mail: marcan@mpo.cz

Dotazy k obsahu a běžnému fungování portálu

Redakce portálu ProPodnikatele.cz
mobil: +420 725 876 876
fax: +420 225 347 260
e-mail: redakce@ProPodnikatele.cz

Redakční práce pro portál zajišťuje:

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany

(do 31. října 2013 je poskytoval Nexus Group, s.r.o.)

 

logo Facebook Stránky portálu ProPodnikatele.cz na Facebooku