Podpora exportu

Kompletní souhrn nabídek služeb státu a jeho institucí specializovaných na vývoz, s přehledem dotačních titulů, proexportních aktivit nestátních subjektů a také vládních koncepcí a Exportní strategie.

 • Státní podpora exportu

  Ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry: , ČEB, EGAP, zastupitelské úřady.

 • Nestátní podpora exportu

  Proexportní aktivity nestátních subjektů (hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých firem) zaměřených na informační či marketingovou podporu exportu.

 • Exportní strategie

  Strategie si klade za cíl otevřít českým vývozcům nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Jedním z nástrojů jsou skupiny vybraných zemí významných pro český export: prioritní země a zájmové země.

 • Dotace pro exportéry

  Dotační program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých malých a středních podniků na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 • Vládní koncepce a politiky

  Priority hospodářské politiky a konkrétních sektorů tuzemské ekonomiky v delším časovém horizontu. Zastřešujícím koncepčním dokumentem je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.