Státní podpora exportu

Rubrika poskytuje ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry a nabízí komfortní přístup k základním dokumentům proexportní politiky ČR. Uvedeny jsou také důležité kontakty a odkazy na relevantní související informace.

 • Export v kostce

  Souhrnná prezentace nabídky služeb státu pro exportéry poskytuje přehled o službách, které podnikatelé mohou využít při pronikání na zahraniční trhy.

 • Informace o státní proexportní agentuře, jejímž hlavním úkolem je napomáhat zvýšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích.

 • Česká exportní banka

  Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je součástí systému státní podpory exportu v ČR. Nabízí vývozcům financování exportu a spolu s ním také další související finanční služby.

 • Exportní strategie ČR 2012 až 2020

  Strategie si klade za cíl otevřít českým vývozcům nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Jedním z nástrojů jsou skupiny vybraných zemí významných pro český export: prioritní země a zájmové země.

 • Klientské centrum pro export

  Centrum nabízí konzultace exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě ZÚ ČR a zahraničních kanceláří zprostředkovává služby ve více než 90 zemích. (www.ProPodnikatele.cz/kce)

 • Veletrhy a výstavy

  Informace o programech státní podpory účasti podnikatelských subjektů na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podmínky účasti, přihlášky, aktuality.

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost

  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je specializovaná státní úvěrová pojišťovna, která poskytuje vývozcům a bankám financujícím export ochranu před rizikem nezaplacení.